0 (532) 059 98 29
Mithatpaşa Cad.No 54/7 Kızılay/ANKARA

Dördüncü Yol


Dördüncü Yol, Doğu’nun kadim bilgilerinin henüz bozulmanın başlamadığı dönemlerde G.I. Gurdjieff tarafından sindirilerek, Batılı bir zihinsel bakış açısıyla yetişen toplumlara aktarılmak için yeniden form verilmiş ezoterik bir çalışmadır.

– Dördüncü Yol, başlangıç için herhangi bir inanç, fikir, önyargı ya da doğruyu kabul etmeye karşı çıkar. İnsanın mevcut hali ve arızalarını dikkate aldığımızda, daha önce uyanmak için kullanılan umut, sevgi ve inanç, büyük ölçüde daha fazla uykuya sebep olmaktadır. Bunların yerine, “kişisel doğrulamaya” dayalı bir çalışmadır: Dördüncü Yol teorilerinin bile, kendi hayatımızdaki gözlemlerle desteklenmedikçe, kabul edilmemesi gerekmektedir.

– Dördüncü Yol, sadece fiziksel bedene (1.Yol), duygu (2.Yol) ya da zihne (3.Yol) bağlı çalışmalardan farklı olarak, hepsinin dengeli biçimde gelişmesini; ama daha da önemlisi asıl çalışmanın bu üç fonksiyondan ayrı olarak “bilinç” üzerinde olması gerektiğini anlatır.

– Diğer uyanış yolları insanın kendi üzerinde çalışması için manastırlara, çilehanelere çekilmeyi gerekli görürken, Dördüncü Yol en uygun çalışma şartlarının insanın hali hazırda bulunduğu hayat şartları olduğunu söylemektedir.

Dördüncü Yol Nedir?

Dördüncü Yol, insanın tüm potansiyeli ile var olup, mucizevi olana ulaşmasının yolunu gösteren bir öğretidir. Bu öğreti yanılsamalarla dolu uyku halindeki insanı, kendi gerçekliğine taşımayı amaçlar. Dördüncü Yol’u geleneksel yollardan ayıran en belirgin özelliği, insanın hayatındaki mevcut yaşam koşullarından başlaması ve uyanma hedefine uzanan net ve detaylı bir yol haritası sunmasıdır. Bu yolun bir başka özelliği de, fikirleri günlük hayatta uygulamaya geçirerek, kişinin bilinç seviyesini geliştirmesidir.

Dördüncü Yol fikirlerini öğrenmeye başlamadan önce, insanın temel konularda sahip olduğu yanılsamaları görüp, gerçeğe ulaşması gerekmektedir. Bu özelliği nedeniyle Dördüncü Yol Öğretisi, ilk aşamada yeni bir şey öğretmekten çok, eski ve hatalı bilgileri ortadan kaldırmayı hedefler.

Dördüncü Yol’un Tarihçesi:

Dördüncü Yol, 19. yüzyılın son çeyreğinde, G.I. Gurdjieff tarafından doğrudan anlatım, gösterim ve uygulamalarla aktarılmış, insan varlığının uyumlu gelişimiyle ilgilenen bir yolculuktur. “İnsanın yeryüzündeki varoluşunun anlamını” aramak için yola çıkan G.I. Gurdjieff, Anadolu, Orta Asya, Hindistan, Roma ve Tibet seyahatlerinde karşılaştığı ve çalıştığı, beden, duygu ya da zihin üzerindeki üç geleneksel yolun formlarının, insanın gelişmesi için artık yeterli olmadığını görmüştür. Gurdjieff, asıl çalışmanın mekanik formların ötesinde bilinç çalışmasını anlayarak ve çalışmayı bilimsel bir yapıyla yetişmiş Batılıların anlayacağı modern bir formda, Dördüncü Yol adı altında sunmuştur.