Takım Koçluğu

Takım koçluğu ; koçluk  yaklaşımı ile, takımları bir hedefe doğru motivasyonla harekete geçirme ve o hedefe ulaşmalarını sağlamak bu sanatı öğretmek ve takım üyelerinin liderlik yeteneklerini geliştirmek amacı ile hazırlanmıştır.

Takım Koçluğu Hangi Alanları İçerir?

Vizyon: Kişisel ve takım vizyonu arasında uyumu sağlayarak motivasyonun önündeki engelleri kaldırabilmek, işi ve yaşamı anlamlı kılabilecek farkındalıkları oluşturmak Uygulama: Bireyi takımın üyesi yapmaya yönelik dönüşümü sağlamak Koçluk: Etkili koçluk becerileri ile gerçek liderlik ve takım sinerjisini harekete geçirmek Etkin takımlar ve ilişkiler kurum bünyesinde performansı artırmanın anahtarıdır.

Takımı daha yüksek düzeyde bir performansa taşımak istiyorsanız, eğer iş ilişkisi “tıkandıysa” ya da bir anlaşmazlık söz konusuysa ve olağan çözümler işe yaramıyorsa, Koçluk süreci hedefinizi gerçekleştirmede sizi destekleyecek güçlü bir müdahaledir. Koç bu süreçte size yol yardımı sağlayacaktır.

Sistem Yaklaşımı,

Kişilerin ilişkilerine odaklanmaktan ziyade kişiler arası ilişkiye odaklanarak takım ve ortaklıklara Koçlukta sistem tabanlı bir yaklaşım benimser. Bu yaklaşımda ilişkinin sesini ya da takımı dinleyip kim kime ne yapıyordan çok, sistemde yapılmaya çalışılanın ne olduğuna yoğunlaşıyoruz.Takım ve ortaklarla ; ilişkilerine yönelik bilinçli ve istekli olmaları, liderlik yetkinliğini geliştirmeleri, etkin takım iletişimi için beceri geliştirmeleri,çatışmaları çözmeleri ve net  bir vizyon belirlemeleri ve yön çizmeleri için birlikte çalışıyoruz.

 

Takım koçluğunun Yararları

Departmanlar arasındaki anlayış ve işbirliğinin arttırılması

İş gücünün arttırılması,

Takım ruhunun aşılanması,

Varsa takım içinde çıkar çatışmalarının önüne geçilmesi,

Sistemde olup bitene karşı farkındalık geliştirme, yanıt verme becerileri,

Çözüme ve sonuçlara en doğru ve hızlı bir biçimde götüren yapıcı çatışma becerilerinin geliştirilmesi,

Sürdürebilir ve sistemi kapsayan iletişim ve ilişkilerde iyileştirme sağlanması,

Çalışma ortamında kalıcı üretkenliği destekleyen olumluluk artışı,

Sonunda takımların  kendi kontrollerini  ele almaları  ve uzman girdisine ihtiyaç duyulmaması

 

“BİZ” OLMAK İÇİN “BEN” ÖNEMLİDİR.

Özünde “insanı anlamanın” yattığı, zihinsel süreçlerin “nasıl” çalıştığının aktarıldığı, iş hayatına “ne şekilde” yansıdığının paylaşıldığı ve bütün olarak geleceğe “nasıl ışık tutabileceği” yönünde bir çalışmadır TAKIM KOÇLUĞU.

 

“TAKIM KOÇLUĞU” NEDEN GEREKİR ?

Bir arada çalışan takım üyelerinin;

         Birbirlerini detaylı bir şekilde tanıyabilmeleri,

         Takımda güven unsurlarının oluşması ve sürdürülmesinin sağlanması,

         Takımın ve takım içerisinde yer alan bireylerin belirgin güçlü yönlerinin tanımlanması,

         Gelişime açık noktaların kabulü,

         Direncin işbirliğine

         Kişisel değerlerle takım değerleri arasındaki paralelliğin gözden geçirilmesi,

         Takımın ortak amaçlarının netleştirilmesi,

         Tüm bunları sağlamaya uğraşırken kişisel içe bakma ve kişisel farkındalığı oluşturmak

öğelerini düşünerek takımınızı bir değerlendirin. Kendinizi ve takımın diğer üyelerini nerelerde konumlandırıyorsunuz? Takımın üretkenliği ve işe yararlığının artmasında ne kadar yol kat edilmesi gerekiyor? Takımda ortak algı var mı? Yoksa herkes başka açılardan bakarak kendi haklılığını sürdürmeye mi çalışıyor? Belki de söz konusu değerlendirmelere ilişkin tüm soruların yanıtlarını veremiyor olabilirsiniz.

 

“TAKIM KOÇLUĞU” NEDİR ?

TAKIM KOÇLUĞU hizmetlerimizle;  “yaşayan sistemler” yaklaşımını takım koçluğuna uygulayarak, üretkenliği ve performansı doğrudan etkileyen güvenli ve destekleyici bir öğrenme ve gelişme ortamı sunarak bireyi yok etmeden, takımı yetkinliklerini güvenle sergileyebilecekleri uygun atmosfere yönlendirmeyi hedefliyoruz.

 

“TAKIM KOÇLUĞU” ÇALIŞMASI NE KADAR ZAMANDA TAMAMLANIR ?

Takım koçluğunun gözle görülür faydalar sağlamaya başlaması için, takımların birbirlerinden farklı oldukları göz önüne alınmalıdır. Buna bağlı olarak takım koçluğunun sürdürüldüğü süre ortalama altı ay ile bir yıl arasında değişmektedir.Zaman içerisinde davranışsal farklılıklar ve perspektif değişiklikleri gözle görülür şekilde gerçekleşmektedir ve sürecin netleşmesini sağlamaktadır. Takım koçları, bu yaşayan sistemler bütünü içerisinde takımların gelişme aşamalarında onlarla beraber çalışarak, sorumluluk ve güven duygularını artırarak sürecin tamamlanmasına destek olurlar. Takım Koçluğu süreci,  görüşmeler sonrasındaki iki tam günlük bir oturumla başlar. Çalışma belirli periyotlarla ayda yarım ya da bir günlük toplantılarla sürdürülür. Gerekli olduğu takdirde ve sağlaması öngörülen katkıya paralel olarak, birebir yönetimsel koçluk çalışmaları ile de desteklenir.

“Takımın aklı, takım bireylerinin aklından daha büyüktür. “

 

TAKIM KOÇLUĞUNUN YARARLARI NEDİR ?

         Kişisel ve takım performansının ve motivasyonunun

         Takımın üretkenliğinin ve işe yararlılığının artması,

         Takım üyelerinin birbirlerine olan güvenlerinin oluşması,

         Çatışma ve kişisel rekabetin yerini işbirliğine bırakması,

         Ortak amaç ve hedeflerde mutabakatın sağlanması,

         Takım üyelerinin “liderlik” tanımını rahatça yapabilmeleri artması,pekişmesi,ve liderlik ilkeleri doğrultusunda fikir birliğinin oluşmasının sağlanması.

Takım koçluğu, ortak bir hedef doğrultusunda beraber sonuç üretmesi gereken takımların, yüksek performanslı takım haline gelmeleri içindir.

Bu süreçte takımla şu konularda seanslar yapıyoruz:

 takım kurallarını belirleme

 takımın vizyon-misyonunu belirleme

 vizyona ulaşabilmek için geçilecek aşamaları deneyimleme, analiz etme

 yaratıcı düşünme ve karar verme

 çatışmaların sebepleri hakkında farkındalık kazanma

 proje yönetimi

 ustalığa erişme

Seanslar sonucunda; takımın motivasyonu ve işe/takıma/şirkete olan bağlılığı artar. Takım üyeleri, ortak amaçlarının ve değerlerinin farkına varır; projelerini, hedeflerini gerçekleştirmek için motive olmuş şekilde ve üretkenliğin artması konusunda destek alır. Planlı olarak harekete geçerler. Takım, koçluk sürecinden, yaratıcılığın ve üretkenliğin artması konusunda destek alır.