Koçluk

koclukbireysel_49410• Koçluk insanın yaşamının kendisidir. Çünkü koç, kişinin yaşamında birlikte yürüdüğü bir yol arkadaşı ve bununla birlikte koçluk, yaşamın içinde, kişinin kendi adına, yaşamına, kendine ve gelişimine dışarıdan bir gözle bakabilme sürecidir.
• Koçluk temelde değişim yönetimidir. Değişime adapte olmaktır. Bu pencereden, insanların kendilerini çok farklı alanlarda fark etmelerini sağlayan, yürümek istedikleri yolu farkındalıkla seçmelerini, seçtikleri yolda kararlılıkla adım atmalarını destekleyen ve ulaşmak istedikleri yere onları ulaştıran profesyonel bir süreçtir.
• Koçluk bir insanı odaklı düşündürebilmektir. Gerçekten odaklanmasını sağlamaktır.
• Bu yaklaşım karşılıklı iletişim ve bir etkileşimi içerir. Bununla birlikte koçun penceresinden bakıldığında; koç, çok iyi dinleyip oradan hareketle çok güçlü sorular soran ve kişiye alan açarak onu destekleyen kişidir.
• Bir diğer tanımla Koçluk, insanları gerçekten derin düşündürerek kendi farkındalıklarını ya da kendi potansiyellerini ortaya çıkarmayı sağlayan sistemler bütünüdür. Koç ise, bütün bu sistemleri farkındalıkla bilerek uygulayan kişidir. Bunun için koçun, başlangıcı olup, sonu olmayan bir eğitim sürecine girmesi gerekir.
• Bu işi profesyonel olarak yapmak üzere gerekli teknikleri öğrenmenin yanı sıra, “Koç konumu” denilen yaklaşımı ve bu yaklaşımın gerektirdiği yetkinlikleri kazanmak adına, çok ciddi bir şekilde kendi üzerinde yaşam boyu çalışmayı, öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi gerektirir.

Koçluğun amacı Nedir?
Danışanın kendi belirlediği hedeflere, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir. Koçluk bir gelişim sürecidir. Süreç boyunca danışan, kendisini daha iyi tanır, potansiyelini keşfeder ve hatalarından ders alarak yetkinliklerini geliştirir.
Koçluk; mevcut durumundan, daha iyi bir duruma ulaşmak isteyen sağlıklı bireylerle yapılan bir çalışmadır. Koçluk; bu hizmeti alan danışanın, özel ve profesyonel yaşamında, gelişimi hedefleyen ve tümüyle güven ve gizlilik esasına dayanan bir süreçtir.
Koçluk, ilk olarak 1960’lı yılların sonunda ABD’de bütün bir kurumun daha etkin çalışması için çalışan örgütsel gelişim danışmanlarının yürüttükleri projelerin parçaları olarak kurumun içindeki liderlerle birebir çalışmaları ile başladı denebilir. Yani koçluk kavramı aslında organizasyonel gelişim çalışmalarının entegre bir parçası idi. 1980’li yıllarda Thomas Leonard koçluğu daha geniş kitlelerin de yararlanacağı bir biçimde yapmaya ve profesyonel koçlar yetiştirmeye başladı.
Koçluk, Türkiye’de son bir kaç yıldır yaygınlaşmaya başlamış bir yöntemdir. Günümüzde pek çok konuda koçluk çeşidi vardır. Bunlardan bazıları; yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu, ebeveyn koçluğu, aile koçluğu, ilişki koçluğu, sporcu koçluğu, satış koçluğudur.

Koçluk ne değildir?
• Danışmanlık değildir.
• Terapi değildir.
• Öğretmenlik/Eğitmenlik değildir.
• Yöneticilik değildir.
Psikolojik danışmanlık değildir

Koçluk hizmetinin faydaları nelerdir?
• Profesyonel koçluk bütün işleri kolaylaştırır ve başarıya ulaştırır.
• Danışanın var olan potansiyelini ortaya çıkarır ve geliştirir.
• Danışanın iç gücünü ortaya çıkarır.
• Danışanın kendine olan inancını, güvenini, sevgi ve saygısını yükseltir.
• Danışanın motivasyonunda gözle görülür bir artış sağlar.
• Danışanın artan performansı sayesinde verimliliğini yükseltir.
• Danışanın kendi duygularını tanıyıp yönlendirmesini sağlayarak kişisel değişim-dönüşüm ve gelişiminde sıçrayış yaptırır.
• Danışanın sorumluluklarına sahip çıkmasını sağlar.
• Danışanın yaşama daha aktif olarak katılımını sağlar.
• Danışanın öğrenme ve öğrendiğini uygulama potansiyelini arttırır.
• Danışanın aile, sosyal ve iş çevresindeki ilişkilerini geliştirir.
• Danışanın kendine has özelliklerini ve yeteneklerini tespit ederek, danışanı bu alanlara yönlendirir.
• Danışanın zamanını verimli kullanmasını sağlar.
• Danışanın yaşama kaşı pozitif bakışlı, esnek ve hoşgörülü olmasını sağlar.

Kimler bir koçla çalışır?
Yaşamında iyiye yönelik bir değişiklik yapmak, tam potansiyelini eyleme geçirmek isteyen ve bunun için çalışmaya, risk almaya hazır herkes, bir koçla çalışabilir.
Girişimciler, iş sahipleri, profesyoneller ve değişim sürecindeki insanlar ile, gelişime açık şirketler genellikle bir koçla çalışır.
Kariyerleri veya yaşamda ulaştıkları seviyelerden bağımsız olarak danışanlarımızın hepsinin ortak bir özelliği var: Hepsi de yaşamlarından daha fazlasını isteyen, başarılı, ilerlemeye açık ve zeki bireyler ve bu bireylerden oluşan kurumlar.
Değişim zor bir süreçle işleyen kademeli bir çalışmadır. Eğer kişi, kendi hayatına dair bir değişim projesi başlatmak istiyorsa, zorlu bir yolculuğa çıkmaya hazır olmalıdır. Bu yolculuğunda profesyonel rehberlik veya koçluk hizmeti almalıdır. Değişim başladığında, kişi kendi değerlerini yıkarken kendini kaybedebilir. Tüm bu süreçlerde kişi kendi kendine yetmez.

Koç kimdir?
Koç; doğru ve güçlü sorular soran yol arkadaşıdır. Problemlerin çözülmesi veya geliştirilmesi gereken faktörler konusunda neler yapılması gerektiğini hazır olarak sunan değil, çözümü doğru sorular sorarak danışanın bulmasını sağlayan, danışanın alışmış olduğu düşünce yapısını zorlayan, farklı bakış açıları yakalamasını ve davranışsal becerilerini geliştirmesini sağlayan yol arkadaşıdır. Bunların dışında koçun diğer özelliklerinden bazıları şunlardır.
Koç; doğru ve güçlü sorular soran yol arkadaşıdır. Problemlerin çözülmesi veya geliştirilmesi gereken faktörler konusunda neler yapılması gerektiğini hazır olarak sunan değil, çözümü doğru sorular sorarak danışanın bulmasını sağlayan, danışanın alışmış olduğu düşünce yapısını zorlayan, farklı bakış açıları yakalamasını ve davranışsal becerilerini geliştirmesini sağlayan yol arkadaşıdır. Bunların dışında koçun diğer özelliklerinden bazıları şunlardır.
• Danışana inanır.
• Yargısız bakış açısıyla bakar.
• İyi bir dinleyici ve gözlemcidir.
• Potansiyeli fark eder ve ortaya çıkarır.
• Motivasyonu arttıran kişidir.
• Değerlerin ortaya çıkmasını sağlar.
• Değişim yaratır.
• Satır aralarını duyar.
• Farkındalığı arttırır.
• Gelecek odaklıdır.
• Danışanı farklı bakış açısından baktıran kişidir.
• Danışanı, hedeflediği yolda yürümesi konusunda destekler.

“Hiç kimseye hiçbir şey öğretemezsiniz. Olsa olsa, onu kendinde keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.” *Galileo Galilei