Dördüncü Yol Danışmanlığı

Dördüncü Yol – Kendini Keşfetme Seminerleri
DorduncuYolLogoEfsanevi yolculuğu kendimize çevirmeye ve mucizevi olanı birlikte keşfetmeye ne dersiniz?
Mevcut halde, pek çoğumuz;
– İçimizdeki çocuğu geçmişe, karanlık bir odaya hapsetmiş, kendine ait olmayan bir hayatı robot gibi yaşıyor. Daha doğrusu hayatı yaşamak yerine, sadece birbirine benzer gün ve haftaları tekrar ederek zaman dolduruyor.
– Ruhunu oluşturan değerli hazineyi göremiyor; hayatta kalabilmek için sürekli başkalarından dilenmeye ve çalmaya muhtaç.
– Mekanik arzu ve kaygıların peşinde, sürekli bir şeylere sahip olma ve bir yerlere yetişme telaşında; ancak ne kendisini kalıcı olarak tatmin eden bir şeyler ne de ulaştığında huzur bulduğu bir yer var.
Ancak bazıları;
– Kim ve ne olmadıklarını biliyorlar, ancak kim olduklarını anlayabilmiş değiller.
– Yaşadığımız hayali dünyanın biraz farkında, ancak ardındaki hakikati henüz göremiyorlar.
Bu fark edişlerinin acısıyla yüzleşmiş ve bu yüzleşmeye devam edebilen, hakikat arayışları henüz bir sonuca ulaşmamış olsa da henüz umudunu kaybetmemiş olanlar için bir davetimiz var:
Gerçek Dünyadan Manzaralar
– İçimizde, yıllar önce kaybolmuş çocuğu yeniden keşfetmek,
– Ruhumuzu, değerli hazineyi, kelimelerle bilmek için değil, yaşamak ve gerçek dünyadan manzaraların tadını çıkarmak,
– Ve mucizeyi defalarca deneyimleyerek, hayatı olduğu gibi ruhumuza katmak,
için sizleri giriş seminerlerine bekliyoruz.
Seminer Zamanı: Her hafta çarşamba akşamı 19:00 – 21:00 arası yapılacaktır.
– Her seminerde, yeni bir konu işlenecek ve seminerler toplam 8 hafta sürecektir.
– Düzenli katılım önemli olduğu halde, seminerlere herhangi bir hafta başlamak ve devam etmek mümkündür.

Ankara Kızılay Seminer Mekânı: Ruhum ve Ben
İnsanların yaşamına dokunabilmek kişilerin kimliklerinden uzaklaşarak benliklerine yani ruhlarına ulaşabilmelerini ve kendi yollarında kendi gerçeklerini kendilerinin bulmalarını sağlamaya çalışmak amacıyla kurulan “Ruhum ve Ben”, “bilmediğimi bilmek” ve öğrenmeye devam etmek felsefesiyle çalışmaya devam etmektedir.

Ruhum ve Ben – İletişim Bilgileri
Adres: Mithatpaşa Cad. No:54/7 Kızılay/ANKARA
Gsm: 0532 059 98 29
Web: www.ruhumveben.com.tr
Seminer Katılım Bedeli: Her bir seminer için 50 TL olarak belirlenmiştir.

Seminerler kimler için?
– Hangi kültür, eğitim, bilgi ya da varlık düzeyinden olursak olalım, giriş seminerleri herkese açıktır.
– Ancak, ağırlıklı olarak zihinsel “bilgi” değil, pratik gözlem, keşif ve farkındalık çalışması yaptığımız için, bu seminerlerden önceki “farkındalık” anlarınız, birikimleriniz, kendi üzerinizdeki çalışmanın hızı ve yolunu belirlemektedir.
– Seminer ve yapacağınız çalışmaların size ne katacağını söylemek mümkün değil; katılımcıların birçoğu, kendi kişisel ihtiyaç ve bakış açılarına bağlı olarak farklı anlayışlar kazanırken, bazılarının hiçbir şey almayıp çalışmadan etkilenmediğini de oluyor. Eğer sadece bir toprak görevi sunabilecek bu çalışma koşulları sizin için uygunsa, içinizdeki tohumun hangi çiçeğe döneceğini görmek hepimiz için heyecanlı bir yolculuk olacaktır. Bu fırsatı yakalamanız için sizleri seminerlere bekliyoruz.
Çalışma Yöntemi ve Seminerlerin Formatı:
– Başlangıç aşamasında, temel çalışma yöntemimiz, tüm bilgi, kanı ve yorumlarımızın ötesinde, kendimizi gözlemleyerek keşfetme üzerine kurulu. Katılımcıların, üçüncü haftadan itibaren, kendi hayatlarıyla ilgili pratik ve kişisel gözlemleri yapmaları ve paylaşmaları beklenecek. Bu gözlemler, katılımcıların kendilerini kendi gözlemleriyle keşfetmelerini, seminer grubunun üyelerinin birbirine katkı yapmasını ve aynı zamanda seminer yönetiminin her bir katılımcının bireysel gelişmesini izlemesini sağlamaktadır.
– Seminerler, bilgi paylaşımı ve bunun zihinlere depolanması yerine, katılımcılarda bir anlayışın ortaya çıkması ve farkındalıklarının (bilinç hallerinin) yükselmesini amaçlamaktadır. Seminer konuları, kelimeleri okuyarak ve duyarak değil; içinde bulunduğumuz ortamın enerjisini, bilincini (ışığını) paylaşarak ilerlemektedir. Bu kapsamda, katılımcılardan, hayatın normal şartları içinde, olabildiğince düzenli katılım beklenmektedir.
Neden Dördüncü Yol?
– Dördüncü Yol, Doğu’nun kadim bilgilerinin henüz bozulmanın başlamadığı dönemlerde G.I. Gurdjieff tarafından sindirilerek, Batılı bir zihinsel bakış açısıyla yetişen toplumlara aktarılmak için yeniden form verilmiş ezoterik bir çalışmadır.
– Dördüncü Yol, başlangıç için herhangi bir inanç, fikir, önyargı ya da doğruyu kabul etmeye karşı çıkar. İnsanın mevcut hali ve arızalarını dikkate aldığımızda, daha önce uyanmak için kullanılan umut, sevgi ve inanç, büyük ölçüde daha fazla uykuya sebep olmaktadır. Bunların yerine, “kişisel doğrulamaya” dayalı bir çalışmadır: Dördüncü Yol teorilerinin bile, kendi hayatımızdaki gözlemlerle desteklenmedikçe, kabul edilmemesi gerekmektedir.
– Dördüncü Yol, sadece fiziksel bedene (1.Yol), duygu (2.Yol) ya da zihne (3.Yol) bağlı çalışmalardan farklı olarak, hepsinin dengeli biçimde gelişmesini; ama daha da önemlisi asıl çalışmanın bu üç fonksiyondan ayrı olarak “bilinç” üzerinde olması gerektiğini anlatır.
– Diğer uyanış yolları insanın kendi üzerinde çalışması için manastırlara, çilehanelere çekilmeyi gerekli görürken, Dördüncü Yol en uygun çalışma şartlarının insanın hali hazırda bulunduğu hayat şartları olduğunu söylemektedir.

Dördüncü Yol Nedir?
Dördüncü Yol, insanın tüm potansiyeli ile var olup, mucizevi olana ulaşmasının yolunu gösteren bir öğretidir. Bu öğreti yanılsamalarla dolu uyku halindeki insanı, kendi gerçekliğine taşımayı amaçlar. Dördüncü Yol’u geleneksel yollardan ayıran en belirgin özelliği, insanın hayatındaki mevcut yaşam koşullarından başlaması ve uyanma hedefine uzanan net ve detaylı bir yol haritası sunmasıdır. Bu yolun bir başka özelliği de, fikirleri günlük hayatta uygulamaya geçirerek, kişinin bilinç seviyesini geliştirmesidir.
Dördüncü Yol fikirlerini öğrenmeye başlamadan önce, insanın temel konularda sahip olduğu yanılsamaları görüp, gerçeğe ulaşması gerekmektedir. Bu özelliği nedeniyle Dördüncü Yol Öğretisi, ilk aşamada yeni bir şey öğretmekten çok, eski ve hatalı bilgileri ortadan kaldırmayı hedefler.
Dördüncü Yol’un Tarihçesi:
Dördüncü Yol, 19. yüzyılın son çeyreğinde, G.I. Gurdjieff tarafından doğrudan anlatım, gösterim ve uygulamalarla aktarılmış, insan varlığının uyumlu gelişimiyle ilgilenen bir yolculuktur. “İnsanın yeryüzündeki varoluşunun anlamını” aramak için yola çıkan G.I. Gurdjieff, Anadolu, Orta Asya, Hindistan, Roma ve Tibet seyahatlerinde karşılaştığı ve çalıştığı, beden, duygu ya da zihin üzerindeki üç geleneksel yolun formlarının, insanın gelişmesi için artık yeterli olmadığını görmüştür. Gurdjieff, asıl çalışmanın mekanik formların ötesinde bilinç çalışmasını anlayarak ve çalışmayı bilimsel bir yapıyla yetişmiş Batılıların anlayacağı modern bir formda, Dördüncü Yol adı altında sunmuştur.
Dördüncü Yol’a Davet
İnsan, gündüz rüyası olarak tanımlanan bir tür uyku halinde yaşayan, bütünlüğü ve iradesi olmayan, sadece dış uyarıcılara tepki vererek var olan bir makinedir. Ancak, uyku ve buna bağlı olan mekanikliğin duvarlarında zayıf bir bölge bulunur: İnsanın, “Kendini Hatırlama” ya da “Simdi’de Yaşayama” yetersizliğini fark etmesi.
Dördüncü Yol Öğretisini çalışan birçok katılımcı, bu cevabı yaşadı. Seminerler, cevabı birlikte çalışmak, fark etmek ve yaşamak için hazırlanmış bir davet.
Seminerler, öncelikli olarak Dördüncü Yol fikirlerini zihinsel olarak anlamak, kişisel gözlem ile kendi hayatımızda doğrulamak için başlangıç çalışmasıdır. Seminerler tamamlandığında, devam etmek isteyen ve uygun bulunan kişilerle pratik uygulamalar ve grup çalışması yapılmaktadır.
Dördüncü Yol Türkiye
Türkiye’deki Dördüncü Yol çalışmalarımız, yaklaşık 3 yıldır Reyhan Çetin liderliğinde devam etmektedir. Çalışmalar, İstanbul, İzmir ve Ankara’da devam etmekte olup, pek yakında Antalya ve Bursa başta olmak üzere, diğer şehirlerde de seminerler ve çalışmaların başlaması planlanmaktadır.
Seminerler, asıl Dördüncü Yol çalışmalarına başlamak için bir giriş niteliğinde olup, seminerlerden sonra çalışmalara kişisel yolculuğumuzu paylaştığımız çalışma grupları ile devam etmekte ve tamamen kendimize dönük pratik çalışmalarla ilerlemektedir.
Bizi günlük paylaşımlarımızla facebook üzerinden takip edebilir: www.facebook.com/DorduncuYol
Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.dorduncuyol.org