Bireysel Destek
Her bireyin farklı ihtiyaçları olduğu ilkesini göz önünde bulundurarak terapi yöntemleri kullanmaktayız.
Kurumsal Destek
Çalışma ortamındaki verimi arttırmak bireyler arasında etkin iletişimi sağlamak için çözümler üretilmektedir.
Aile Danışmanlığı
Ailelerin zorlu evrelerinde onların yanında olmakta ve onlara ileriye dönük kazanç sağlayacak destek vermekteyiz.
Ergen Danışmanlığı
Ergenlik döneminde karşılaşılan problemlere karşı profesyonel çözümler üreterek hizmet vermekteyiz.

gestaltGestalt Terapi

Hümanist psikoloji ile varoluşçu psikoloji akımlarından etkilenmiş ve son otuz yıl içinde geliştirilmiş bir tedavi kuramı ve yaklaşımıdır. Fritz Perls bu terapinin kurucusu ve öncüsü sayılır.


“Egodan Benliğe” Eğitimi

“Bir danışmanın danışanını götürebildiği yer, kendini götürdüğü yerdir.” Sizi kendi içimizde yol alacağımız keyifli ancak bir o kadar da çetin bir yolculuğa davet ediyoruz.

Ego nedir? Ego ne değildir? Ego ne yapar?


imago

Evlilik (İmago) Terapisi

Bütün çiftler için derin iletişimi kazanmak ana konudur. İletişimsizlik onların en ilkel korkularıdır. Imago süreci çiftlere eğlendirecek bir oyun olmasının yanı sıra güvenilir bir iletişimi de tesis etmektedir.


dorduncuyol

Dördüncü Yol Danışmanlığı

Dördüncü Yol, Doğu’nun kadim bilgilerinin henüz bozulmanın başlamadığı dönemlerde G.I. Gurdjieff tarafından sindirilerek, Batılı bir zihinsel bakış açısıyla yetişen toplumlara aktarılmak için yeniden form verilmiş ezoterik bir çalışmadır.